תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו הינם הסכם בין "החברה" Easyhost מס' עוסק : 203261342 ובינך. "החברה"- מספקת שירותי אינטרנט ושירותי אחסון אתרים.

"הלקוח" – שוכר שירותי אחסון אתרים או מקבל שירותי האינטרנט.
קבלת שירותי אינטרנט או שירותי אחסון מהחברה מותנית בהסכמה לאמור בהסכם תנאי השירות.
אי לכך הותנה והסוכם על החברה ועל הלקוח כדלקמן:
אתה, מקבל השירות, מסכים לתנאי השימוש של החברה בהצטרפותך ללקוחות החברה ובהקבלת שירותי החברה באינטרנט ובאחסון אתרים.

תנאי השימוש של החברה נועדו לשמור על שירותים נאותים ללקוחות החברה כולה, ועל שירותים נאותים ותקינים.

העברת אתר

הצוות שלנו יעשה מאמץ כדי לעזור לך להעביר את האתר שלך לשרתים שלנו, אבל, העברות ניתנות כשירות ולא כחובה. איננו יכולים להתחייב לגבי זמינות הצוות שלנו, או זמן להשלים העברת אתר. יש פלטפורמות ששומרות מידע בצורה יוצאת דופן או בצורה פרטית, וזה יכול לגרום לקשיים ולפעמים זה אפילו בלתי אפשרי להעביר חלק או כל המידע. במקרים מסויימים לא נוכל לעזור בהעברת אתר מחברת אחסון קודמת. בשום אופן Easyhost לא תיהיה אחראית על מידע או קבצים שהולכים לאיבוד או חסרים ממעבר ל-Easyhost – או מ- Easyhost. אחריות העברת האתר בידיי הלקוח בלבד!

שירותים מחברות צד ג'

Easyhost יכול להציע שירותים של חברות צד ג'. שירותים אלו יכולים להיות תחת תנאי השימוש של חברת צד ג'. Easyhost תהיה חייבת לממש את ההגבלות ואיסורים של חברות צד ג'. עליך לבדוק את התנאים לשימוש לפני כל רכישה או שימוש של בשירותים של חברת צד ג' בה Easyhost עובדת איתה. אנו לא מספקים אחריות לאיכות, זמינות או זמני אספקה של מוצרים או שירותים הניתנים על ידי חברה צד ג'. הינך בלבד אחראי על כל עיסקה הנעשית עם חברה צד ג'. איננו אחראים על הדיוק או השלמות של מידע לגבי כל חברה צד ג'.

גילוי לאכיפת חוק

Easyhost עשוי לחשוף מידע משתמש לרשויות אכיפת החוק ללא הסכמה או הודעה נוספות למשתמש על פי דרישה חוקית מסוכנויות כאלה. אנו משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק .

שינויים להסכם או לשירותים

Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מהסכם זה בכל עת. במקרה ונשנה משמעותית הסכם זה, אתה תעודכן על ידי הודעה באתר שלנו למשך 30 יום לאחר שבוצעו השינויים ויופיע תאריך בסוף ההסכם של העדכון האחרון כל שינוי של הסכם זה ייכנס לתוקף מיידית אחרי ההודעה באתר אלא אם כן נודיע אחרת. הינך מסכים לכל שינוי של הסכם זה בהמשך שימוש בשירותים. Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או לעצור כל חלק מהשירותים בכל עת.

כתב ויתור

Easyhost לא תהיה אחראית לנזק לעסקים שלך. Easyhost לא מתחייבת לשום דבר, אשר נכתב או לא נכתב עבור השירותים. Easyhost מתנערת מכל אחריות של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, תקלות במתן שירות, משלוחים שגויים או הפסקות בשירותים הנגרמות על ידי Easyhost או העובדים שלה.

גיבויים ואובדן נתונים

השימוש בשירותים שלנו הינם באחריות הלקוח בלבד. Easyhost מציעה שירותי גיבוי במגמת השרת, אך שרות זה יכול להשתנות או להיעצר בכל עת לפי החלטת Easyhost .Easyhost איננה אחראית עבור קבצים ו/ או נתונים אשר נמצאים בחשבונך. הינך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים ונתונים המועברים ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים אשר מאוחסנים בשרתים של Easyhost. Easyhost איננה אחראית במקרה של אובדן נתונים או תקלה \ כישלון \ אי תפקוד לצמיתות של הכונן הקשיח. האחריות לגיבוי ושמירת הקבצים \ הנתונים הם ביד הלקוח. Easyhost איננה אחראית לכל אובדן או נזק. אחסון האתר הינה סביב המערכת Plesk, האחריות לגיבוי האתר בפאנל זה הינו באחריות הלקוח בלבד. Easyhost איננה אחראית עבור קבצים ו/ או נתונים אשר נמצאים בחשבונך. הינך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים והנתונים ברשותך, ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים אשר מאוחסנים בשרתים של Easyhost.

גניבות ופריצות אבטחה

אבטחת האתר היא באחריות הלקוח בלבד. Easyhost אינה אחראית על פריצות אבטחה, גניבת מידע אישי, גניבת פרטי אשראי, גניבת סיסמאות ועוד. Easyhost תעשה כמיטב יכולתה על מנת לסייע במקרה של פריצת לאתרכם, אך איננה מתחייבת לפתרון.

פיצוי

הינך מסכים לפצות את Easyhost, להגן עליה ולמנוע אשמה מ – Easyhost ושותפיה, המנהלים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים (להלן "צדדים בעלי פיצוי") מחלק ומכל תביעה, נזק, הפסד, התחייבויות, פעולה, דרישה והוצאה אשר כל צד ג' מאיים או הגיש נגדך או נגד כל צד בעל פיצוי בעקבות , 1. שימושך בשירותים, 2. הפרה שלך של הסכם זה, 3. כל פעולה או הסתרה מצדך. התנאים של חלק זה של ההסכם יעמוד בפני כל ביטול של הסכם זה.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא Easyhost ולא הדירקטורים,לא העובדים ולא סוכניה, יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו באשר לכל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או עונשי, לרבות אובדן רווחים או אובדן נתונים הנובעים מהשימוש שלך בשירותים, או כל תוכן משתמש, אתרי משתמש או חומרים אחרים שגישתם או הורדתם הם דרך השירותים, גם אם Easyhost מודע או שנודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. על אף כל הוראה נוגדת במסמך זה, חובתה של Easyhost כלפיך, או כל פנייה אחרת מצד ג' שמגיעה דרכך, מכל סיבה שהיא, ומבלי להתחשב באופן הפעולה, מוגבלת לסכום ששולם על ידך ל-Easyhost על שימוש בשירותים בשלושה החודשים לפני הפעולה הראשונית שהתחיל את תקופת אחריות. זוהי הגבלה סופית וכל קיום של יותר ממסגרת תביעה אחת לא תגדיל מגבלה זו.

אחריות על UPTIME

אם חווית downtime פיזי מעבר ל-24 שעות, הינך זכאי לשבוע זיכוי בחשבון שלך. ה-uptime אינו חל על זמני תחזוקת שרתים מתוכננים. אישור על זיכוי תלוי בהחלטה של Easyhost ויהיה תלוי בהצדקה מוכחת. דוחות שירות של חברות צד ג' אינם יכולים להיות הוכחה מוצדקת מהרבה סיבות כולל קיבולת רשת / זמינות המעבר ה-uptime של השרת מוגדר לפי דוחות uptime של מערכת ההפעלה ושרת הרשת nginx שיכול להיות שונה מ- uptime שמתקבל ממערכות פרטיות. לקבלת זיכוי, אנא פנה בהשארת הודעה באתר, עם פירוט הסיבה תוך 30 יום מסוף החודש שעבורו אתה מבקש זיכוי.

CPU, רוחב פס, ושימוש בשטח איחסון

כל שימוש ב שרת אחסון המסופק על ידי Easyhost נתון תחת חוזה זה והסכם שימוש מקובל. השירות המוצע הוא איחסון שיתופי (אחסון אתרים, וורדפרס או כל שירות הקיים באתר) וחל איסור מוחלט למכור אותו לאחרים ללא אישור החברה. שירות איחסון אתרים של Easyhost מתאים לאיחסון קבצי אתר פעיל במסגרת התקנון, מיילים פעילים ותוכן מורשה הנועד לאתר האינרטנט שלך שמאוחסן אצלינו. חל איסור מוחלט ליצור מאגרי קבצים להורדה, ארכיונים, מאגרי תמונות, מאגרי וידאו, פורנוגרפיה, אתרים המסיטים לאלימות, שימוש ברכיבים כבדים כגון צ'אטים וכד'… חשבונות אשר חוצים מעבר ל50% יכולת תפקוד CPU ינותקו ללא שום הודעה מוקדמת.

זכאות לחשבון

בעת רישום לשירות אתה מתחייב כי:
אתה בן 18 או יותר. השירותים מיועדים אך ורק למשתמשים אשר גילם 18 או יותר. כל רישום, או שימוש בשירותים שלנו לכל אחד מתחת לגיל 18 ללא אישור, הינו הפרה של חוזה.
בשימוש השירותים בעבור אדם אחר הינך מסכים כי הינך מוסמך להתחייב בשמם על הסכם זה ולפעול בשמם בנוגע לכל פעילות אשר תעשה בשירותים אלו.

שינוי מחירים

Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירי החבילות, מחיר חודשי, או כל תשלום אחר בכל זמן.

תכנים אסורים

בהתאם לחוק בארץ, ובעולם Easyhost אינה מסכימה לאחסן אתרים מסוג פישינג / וירוסים / תכנים למבוגרים / כל אתר העובר על החוק.
אתר אשר יאחסן אחד מהתכנים הבאים, יושעה ללא כל הודעה מוקדמת. וקבציו ימחקו.

כוח עליון

אף צד אינו אחראי לכל מחדל או עיכוב בביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ( מלבד כישלון לבצע תשלומים כאשר חייב ) אם ברירת מחדל או עיכוב כאמור נגרם , במישרין או בעקיפין , על ידי כוחות שמעבר לשליטתו של אחד הצדדים, כולל, וללא הגבלה , שריפה, הצפה , מעשיו של אלוהים , סכסוכי עבודה , תאונות , פעולות מלחמה או הטרור , הפרעות של תחבורה או תקשורת , מחסור באספקה או כישלון של צד שלישי כלשהו לבצע כל התחייבות ביחס לייצור או המשלוח של כל ציוד או חומר הנדרש עליו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה.