תנאי שימוש

 הסכם תנאי קבלת שירות בין חברת Easyhost – להלן "החברה \ איזיהוסט" מצד אחד, ובין מקבלת השירות, שוכר השירות – להלן "הלקוח" מצד שני.
"החברה"- מספקת שירותי אינטרנט ושירותי אחסון אתרים.
"הלקוח" – שוכר שירותי אחסון אתרים או מקבל שירותי האינטרנט.
קבלת שירותי אינטרנט או שירותי אחסון מהחברה מותנית בהסכמה לאמור בהסכם תנאי השירות.
אי לכך הותנה והסוכם על החברה ועל הלקוח כדלקמן:
אתה, מקבל השירות, מסכים לתנאי השימוש של החברה- אימייליון בע"מ בהצטרפותך ללקוחות החברה ובהקבלת שירותי החברה באינטרנט ובאחסון אתרים.

תנאי השימוש של החברה נועדו לשמור על שירותים נאותים ללקוחות החברה כולה, ועל שירותים נאותים ותקינים.

העברת אתר

צוות שלנו יעשה מאמץ כדי לעזור לך להעביר את האתר שלך לשרתים שלנו, אבל, העברות ניתנות כשירות ולא כחובה. איננו יכולים להתחייב לגבי זמינות הצוות שלנו, או זמן להשלים העברת אתר.יש פלטפורמות ששומרות מידע בצורה יוצאת דופן או בצורה פרטית, וזה יכול לגרום לקשיים ולפעמים זה אפילו בלתי אפשרי להעביר חלק או כל המידע. במקרים מסויימים לא נוכל לעזור בהעברת אתר מחברת אחסון קודמת. בשום אופן Easyhost לא יהיה אחראי על מידע או קבצים שהולכים לאיבוד או חסרים ממעבר לEasyhost – או מ- Easyhost. אחריות העברת האתר בידיי הלקוח בלבד! 

שירותים מחברות צד ג

חברות צד ג'

Easyhost יכול להציע שירותים של חברות צד ג'. שירותים אלו יכולים להיות תחת תנאי השימוש של חברת צד ג'. Easyhost תהיה חייבת לממש את ההגבלות ואיסורים של חברות צד ג'. עליך לבדוק את התנאים לשימוש לפני כל רכישה או שימוש של בשירותים של חברת צד ג' בה Easyhost עובדת איתה. אנו לא מספקים אחריות לאיכות, זמינות או זמני אספקה של מוצרים או שירותים הניתנים על ידי חברה צד ג'. הינך בלבד אחראי על כל עיסקה הנעשית עם חברה צד ג'. איננו אחראים על הדיוק או השלמות של מידע לגבי כל חברה צד ג'.

גילוי לאכיפת חוק

Easyhost עשוי לחשוף מידע משתמש לרשויות אכיפת החוק ללא הסכמה או הודעה נוספות למשתמש על פי דרישה חוקית מסוכנויות כאלה. אנו משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק .

שינויים להסכם או לשירותים

Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מהסכם זה בכל עת. במקרה ונשנה משמעותית הסכם זה, אתה תעודכן על ידי הודעה באתר שלנו למשך 30 יום לאחר שבוצעו השינויים ויופיע תאריך בסוף ההסכם של העדכון האחרון כל שינוי של הסכם זה ייכנס לתוקף מיידית אחרי ההודעה באתר אלא אם כן נודיע אחרת. הינך מסכים לכל שינוי של הסכם זה בהמשך שימוש בשירותים. Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או לעצור כל חלק מהשירותים בכל עת.

כתב ויתור

Easyhost לא תהיה אחראית לנזק לעסקים שלך. Easyhost לא מתחייבת לשום דבר, אשר נכתב או לא נכתב עבור השירותים. Easyhost מתנערת מכל אחריות של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, תקלות במתן שירות, משלוחים שגויים או הפסקות בשירותים הנגרמות על ידי Easyhost או העובדים שלה.

גיבויים ואובדן נתונים

השימוש בשירותים שלנו הינם באחריות הלקוח בלבד. Easyhost מציעה שירותי גיבוי במגמת השרת, אך שרות זה יכול להשתנות או להיעצר בכל עת לפי החלטת Easyhost .Easyhost איננה אחראית עבור קבצים ו/ או נתונים אשר נמצאים בחשבונך. הינך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים ונתונים המועברים ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים אשר מאוחסנים בשרתים של Easyhost.

Easyhost איננה אחראית במקרה של אובדן נתונים או תקלה \ כישלון \ אי תפקוד לצמיתות של הכונן הקשיח. האחריות לגיבוי ושמירת הקבצים \ הנתונים הם ביד הלקוח. Easyhost איננה אחראית לכל אובדן או נזק.

אחסון האתר הינה סביב המערכת cPanel, האחריות לגיבוי האתר בפאנל זה הינו באחריות הלקוח בלבד. Easyhost איננה אחראית עבור קבצים ו/ או נתונים אשר נמצאים בחשבונך. הינך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים והנתונים ברשותך, ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים אשר מאוחסנים בשרתים של Easyhost.

גניבות ופריצות אבטחה

אבטחת האתר היא באחריות הלקוח בלבד. Easyhost אינה אחראית על פריצות אבטחה, גניבת מידע אישי, גניבת פרטי אשראי, גניבת סיסמאות ועוד.
Easyhost תעשה כמיטב יכולתה על מנת לסייע במקרה של פריצת לאתרכם, אך איננה מתחייבת לפתרון.

פיצוי

הינך מסכים לפצות את Easyhost, להגן עליה ולמנוע אשמה מ – Easyhost ושותפיה, המנהלים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים (להלן "צדדים בעלי פיצוי") מחלק ומכל תביעה, נזק, הפסד, התחייבויות, פעולה, דרישה והוצאה אשר כל צד ג' מאיים או הגיש נגדך או נגד כל צד בעל פיצוי בעקבות , 1. שימושך בשירותים, 2. הפרה שלך של הסכם זה, 3. כל פעולה או הסתרה מצדך. התנאים של חלק זה של ההסכם יעמוד בפני כל ביטול של הסכם זה.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא Easyhost ולא הדירקטורים,לא העובדים ולא סוכניה, יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו באשר לכל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או עונשי, לרבות אובדן רווחים או אובדן נתונים הנובעים מהשימוש שלך בשירותים, או כל תוכן משתמש, אתרי משתמש או חומרים אחרים שגישתם או הורדתם הם דרך השירותים, גם אם Easyhost מודע או שנודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה.

על אף כל הוראה נוגדת במסמך זה, חובתה של Easyhost כלפיך, או כל פנייה אחרת מצד ג' שמגיעה דרכך, מכל סיבה שהיא, ומבלי להתחשב באופן הפעולה, מוגבלת לסכום ששולם על ידך ל-Easyhost על שימוש בשירותים בשלושה החודשים לפני הפעולה הראשונית שהתחיל את תקופת אחריות. זוהי הגבלה סופית וכל קיום של יותר ממסגרת תביעה אחת לא תגדיל מגבלה זו.

אחריות על UPTIME

אם חווית downtime פיזי מעבר ל-24 שעות, הינך זכאי לשבוע זיכוי בחשבון שלך. ה-uptime אינו חל על זמני תחזוקת שרתים מתוכננים. אישור על זיכוי תלוי בהחלטה של Easyhost ויהיה תלוי בהצדקה מוכחת. דוחות שירות של חברות צד ג' אינם יכולים להיות הוכחה מוצדקת מהרבה סיבות כולל קיבולת רשת / זמינות המעבר ה-uptime של השרת מוגדר לפי דוחות uptime של מערכת ההפעלה ושרת הרשת LiteSpeed שיכול להיות שונה מ- uptime שמתקבל ממערכות פרטיות. לקבלת זיכוי, אנא פנה למחלקת תמיכה טכנית ע"י פתיחת כרטיס תמיכה דרך האזור האישי שלך, עם פירוט הסיבה תוך 30 יום מסוף החודש שעבורו אתה מבקש זיכוי.

CPU, רוחב פס, ושימוש בשטח איחסון

כל שימוש ב שרת אחסון המסופק על ידי Easyhost נתון תחת חוזה זה והסכם שימוש מקובל. השירות המוצע הוא איחסון שיתופי (אחסון אתרים, וורדפרס או כל שירות הקיים באתר) וחל איסור מוחלט למכור אותו לאחרים. שירות איחסון אתרים של Easyhost מתאים לאיחסון קבצי אתר פעיל במסגרת התקנון, מיילים פעילים ותוכן מורשה הנועד לאתר האינרטנט שלך שמאוחסן אצלינו. חל איסור מוחלט ליצור מאגרי קבצים להורדה, ארכיונים, מאגרי תמונות, מאגרי וידאו, פורנוגרפיה, אתרים המסיטים לאלימות, שימוש ברכיבים כבדים כגון צ'אטים וכד'… חשבונות אשר חוצים מעבר ל50% יכולת תפקוד CPU ינותקו ללא שום הודעה מוקדמת.

זכאות לחשבון

בעת רישום לשירות אתה מתחייב כי:
אתה בן 18 או יותר. השירותים מיועדים אך ורק למשתמשים אשר גילם 18 או יותר. כל רישום, או שימוש בשירותים שלנו לכל אחד מתחת לגיל 18 ללא אישור, הינו הפרה של חוזה.
בשימוש השירותים בעבור אדם אחר הינך מסכים כי הינך מוסמך להתחייב בשמם על הסכם זה ולפעול בשמם בנוגע לכל פעילות אשר תעשה בשירותים אלו.

שינוי מחירים

Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירי החבילות, מחיר חודשי, או כל תשלום אחר בכל זמן.

תכנים אסורים

בהתאם לחוק בארץ, ובעולם Easyhost אינה מסכימה לאחסן אתרים מסוג פישינג / וירוסים / תכנים למבוגרים / כל אתר העובר על החוק.
אתר אשר יאחסן אחד מהתכנים הבאים, יושעה ללא כל הודעה מוקדמת. וקבציו ימחקו.

כוח עליון

אף צד אינו אחראי לכל מחדל או עיכוב בביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ( מלבד כישלון לבצע תשלומים כאשר חייב ) אם ברירת מחדל או עיכוב כאמור נגרם , במישרין או בעקיפין , על ידי כוחות שמעבר לשליטתו של אחד הצדדים, כולל, וללא הגבלה , שריפה, הצפה , מעשיו של אלוהים , סכסוכי עבודה , תאונות , פעולות מלחמה או הטרור , הפרעות של תחבורה או תקשורת , מחסור באספקה או כישלון של צד שלישי כלשהו לבצע כל התחייבות ביחס לייצור או המשלוח של כל ציוד או חומר הנדרש עליו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

שינויים להסכם או לשירותים

Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מהסכם זה בכל עת. במקרה ונשנה משמעותית הסכם זה, אתה תעודכן על ידי הודעה באתר שלנו למשך 30 יום לאחר שבוצעו השינויים ויופיע תאריך בסוף ההסכם של העדכון האחרון כל שינוי של הסכם זה ייכנס לתוקף מיידית אחרי ההודעה באתר אלא אם כן נודיע אחרת. הינך מסכים לכל שינוי של הסכם זה בהמשך שימוש בשירותים. Easyhost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, לתקן, לשנות או לעצור כל חלק מהשירותים בכל עת.

 

 
 

מדיניות תשלומים

פתיחת חשבון לקוח בחברה, נעשית על בסיס תשלום מראש.
היה והלקוח ביצע תשלום מראש עבור שירותי החברה, המחיר הנקוב שהוסכם בכתב החתימה בין הלקוח לחברה יהיה מובטח למשך כל תקופת ההסכם.
הלקוח אחראי באופן מלא על כל סכום שהוא חייב בעבור השירותים אותם שכר מהחברה , עד לתום תקופת ההסכם, או עד הודעה בכתב על רצונו לסיים את קבלת השירותים מהחברה.
דמי ההתקנה הראשוניים ישולמו על ידי הלקוח לחברה בהתאמה למוצר או לחבילת השירות שאותה יבחר הלקוח.
לא יוחזרו דמי ההתקנה שניתנו בחינם במקרה של ביטול במהלך מחזור החיוב, ולא יינתנו שירותים מכל סוג שהוא של החברה ללקוח עד להסדרת התשלומים עבור השירותים במדוברים.
עם ביצוע השירות או הקצאת שטח האחסון למקבל השירות יחל חיוב בגין קבלת שירות זה ללקוח מהחברה.
כל דרישות התשלום נשלחות אל הלקוח מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני או פקס והתשלום מועבר אל הנהלת החברה לא יאוחר מ- 7 ימים מיום שליחת דרישת התשלום ללקוח.
הלקוח מכריז כי הוא מודע ומתחייב לבצע את התשלום במהלך מועד ביצוע בתשלום. היה ואיחר בתשלום ,למעלה מ- 10 ימים, ישלם הלקוח לחברה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 20 ש"ח לכל יום איחור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
היה ולא שולם סכום החשבון במהלך 14 ימים ממועד שליחת דרישת התשלום, שומרת החברה את הזכות להפסיק את מתן השירות ללקוח לאלתר. אין בהפסקת השירות כדי לגרוע מכל זכות תרופה או סעד המוקנים לחברה על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין.
ביצוע העברת התשלום עבור שירותי האינטרנט או האחסון יהיו בהתאם לחבילה בה בחר הלקוח, או בהתאם למוסכם בכתב ההזמנה שסוכם בין הלקוח לבין החברה.
ללקוח לא תהא כל טענה או תביעה בנושא פרסום חבילת השירות כנגד החברה או מי מטעמה. מחיר חבילות אחסון וחבילות שירות יהיה כנקוב באתר או כנקוב בכתב ההזמנה אם צוין אחרת.
הלקוח בזאת מאשר ומסכים לכך שלא יהיה רשאי לקבל החזרים או זיכויים בגין תשלומים שבוצעו, או שהתחייב אליהם, אלא אם החברה , על פי שיקול דעתה, תסכים לכך, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליה חובה לעשות כן.
הלקוח מודע ומאשר בזאת כי החברה זכאית לבטל לאתר את ההסכם על הלקוח או להפסיק את מתן השירות ללקוח ובלא צורך להודיע מראש היה ולא בוצע פירעון התמורה שהובטחה לחברה, לשביעות רצונה, או פירעון תשלומים נוספים לפי ההסכם בכתב ההזמנה.
 

ביטול והחזרים

החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת.
החברה אינה מחויבת להחזיר כספים על דמי ההתקנה או על רכישה שהתבצעה באתר.
הלקוח מאשר בזאת כי יהיה האחראי , ויגן על החברה מכל תביעה, אובדן, הפסדים, לרבות שכר טרחה של עורך דין במקרה ויופנו כלפי החברה, עובדיה, באי ידיה, או לקוחותיה כתוצאה משירות שסופק או ניתן, או שהתחייב על ביצועו או על מוצר או שירות שנמכר על ידי הלקוח או נציגיו. הלקוח בזאת מתחייב להגן על החברה כאשר ארע אחד מתופעות הבאות:
נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של החברה;
כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי;
הפרה של זכויות יוצרים
מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של החברה.
היה והחברה מצאה ,לפי שיקול דעתה , כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה או בוצע ניצול לרעה על ידי הלקוח בשירותי החברה, או בניגוד לדין, רשאית החברה לפעול באחת או כל הדרכים המפורטות בהמשך לפי הסכם תנאי שימוש זה.
החברה רשאית לבטל הסכם זה, ולהסיר באופן מידי מהשרת את אתר הלקוח, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, למנוע גישה מלאה או חלקית ללא כל הודעה מראש ולפי דעת החברה בלבד.
החברה רשאית לבטל באופן מידי כל שירות נוסף שהחברה סיפקה ללקוח, ללא כל הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
היה והוגשה תביעה מצד שלישי, כי נפגע על ידי התכנים שהתפרסמו באתר על ידי הלקוח, תהיה החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח למתלונן. עד להסתדר התלונה של הצד השלישי אל מול הלקוח.
כמו כן, יועברו פרטי הלקוח לגורמים הרלוונטיים בכל מקרה בו יימסר ליידי החברה צו שיפוטי המחייב אותה למסור את פרטי הלקוח, בכל ביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל, אט לפי המדינה בה מאוחסנים שרתי החברה.
כמו כן, החברה שומרת לה את הזכות לבטל את השירותים שהחברה מספקת ללקוח במקרים הבאים:
1. משלוח דואר "זבל" אט דיוור מסחרי בתפוצה לנמענים שלא ביקשו לקבל דואר זה משרתי החברה.
2. ביצוע פעולות חבלניות, או מחדלים שעלולים לפגוע במשתמשי האינטרנט.
3. ביצוע פעולות המנוגדות לכללים הנהוגים באינטרנט.
4. ביצוע פעולות שעלולות לפגוע במערכות השרתים, במערכות האבטחה, הדואר האלקטרוני, תכנות ההרצה וכו'…